Historie firmy

rok 2017

- opětovný nárust tržeb oproti roku 2016, rozšíření obchodních aktivit na Slovensku, zavedení integrovaného systému řízení společnosti, včetně automatizace logistického systému, úspěšná certifikace systému ISO 9001/2009, zvyšování odbornosti našich zaměstnanců – systém školení - informační systém, systém logistiky, QMS

rok 2016

- navýšení tržeb o 5 % , které bylo zapříčiněno částečně obchodem mezi CHEM Logistic a CHEM Application a částečně novými obchody na Slovensku, příprava dalšího rozšíření obchodních aktivit na Slovensku, příprava intergrovaného systému řízení společnosti, systém databází a nových modulů informačního systému.

rok 2015

- navýšení tržeb o 5 % , které bylo zapříčiněno rozšířením portfolia prodávaných chemikálií, další navýšení obchodů mezi sesterskými společnostmi, kde CHEM Logistic podporoval prodej komodit do zemědělství přes CHEM Application

Přikročení k jednání o územním plánu pro stavbu centrálního skladu v Pardubicích

rok 2014

- opětovné splnění plánu a hospodářských výsledků, převod části aktivit do CHEM Application a následně rozšíření aktivit v CHEM Application v oboru zemědělství – živočišná výroba – prodej desinfekcí plošných, pro čištění dojíren, desinfekci paznehtů a struků

rok 2013

- I přes tvrdé konkurenční prostředí jsme udrželi plánovaný hospodářský výsledek, dochází k velkému nárustu obchodu mezi CHEM Logistic a CHEM Application, který prospívá oběma společnostem, uzavřena smlouva a o smlouvě budoucí na nákup pozemku na stavbu centrálního skladu v Pardubicích, 1. architektonická studie centrálního skladu

rok 2012

- nárust tržeb o 15,8 %, růst obchodu se Slovenskými partnery, zahájení jednání o nákupu pozemku pro stavbu centrálního skladu CHEM Logistic s.r.o. Pardubice

rok 2011

- skvělý růst CHEM Application na trhu s aplikovanou chemií s podporou CHEM Logistic v zádech - CHEM Logistic opět rozšiřuje svůj tým o nové spolupracovníky - 27.8. slavíme 5 let na trhu - oslava to bude velkolepá - plánujeme do dalších let - nechte se překvapit novými projekty, inovacemi, šíří sortmintu.

rok 2010

- v 1. čtvrtletí tohoto roku se nám podařilo dovézt do úspěšného konce jednání o oboustranné spolupráci se společností Chemotex, a.s. a stali jsme se tak oficiálním distributorem chemických specialit vyráběných touto společností. - se stýlým rozšiřováním nabízeného sortimentu surovin souviselo i nutné rozšíření skladovacích ploch, hal a manipulační techniky.

rok 2009

- v lednu jsme se přestěhovali do nových kancelářských prostor, které umožňují další růst společnosti a budou jistě i příjemným místem pro setkání s našimi obchodními partnery. Tímto Vás srdečně zveme k návštěvě. - v I. čtvrtletí jsme rozšířili svůj sortiment o speciální chemikálie pro zemědělství a plošné desinfekce společnosti CID Lines. - v dubnu se nám "narodila sestřička" CHEM Application s.r.o. - přejeme hodně štěstí - vzhledem k rozšiřujícím se obchodním aktivitám jsme v našem týmu spolupracovníků uvítali nové tváře. - ve snaze stále rozšiřovat sortiment nabízených surovin jsme oslovili společnost Chemotex, a.s. - předního českého výrobce chemických specialit a nabídli mu spolupráci v oblasti distribuce jeho výrobků. - na konci roku jsme byli všichni moc spokojeni s dosaženými výsledky.

rok 2008

- pokračování trendu z roku 2007, pokud se týká počtu zákazníků, dodavatelů i šíře sortimentu - popsání vnitřního systému řízení společnosti. Určení osobních zodpovědností jednotlivých

pracovníků firmy a návaznosti mezi jednotlivými činnostmi ve společnosti. - v srpnu 2008 jsme zahájili provoz areálu RK, který je určen pro skladování rozpouštědel a hořlavin. Je také jediným distribučním místem pro celkovou logistiku kyseliny octové v ČR. - další postupný krok k úspěšné firmě - plán na rok 2008 jsme také zvládli na výbornou!

rok 2007

- implementace informačního systému Helios Orange - stabilizace společnosti na trhu v ČR - nárůst počtu obsluhovaných zákazníků - rozšíření nabízených chemikálií a tím i počtu našich dodavatelů - nová řada bazénové chemie - splnili jsme velmi ambiciozní plán, který jsme si na tento rok dali.

říjen - prosinec 2006

- ve skladech SK i logistice zahájen plný provoz - Děkujeme všem zákazníkům i dodavatelům, kteří s námi v tomto období spolupracovali za důvěru i špetku odvahy. - Jestliže se v tomto popisu poznáváte, víte, že si spolupráce s Vámi nesmírně ceníme! Byli jste s námi od prvních kilometrů!

1. září 2006

- poloprovozní zahájení systému skladování a logistiky chemikálií v areálu SK. K tomuto kroku přispělo i schválení financování CHEM Logistic jako nového projektu ze strany Komerční banky, a.s. pobočka Pardubice. - Chtěli bychom poděkovat ing. Renatě Ludvíkové, paní Ivaně Kašparové a ing. Zbyňku Pokornému z KB v Pardubicích, kteří nás tímto složitým obdobím provázeli a pomohli vyřešit financování naší společnosti. - CHEM Logistic s.r.o. má první zaměstnance - bylo nás 5.

12. května - 31. srpna 2006

- společnost realizovala dodávky bazénové chemie a některé dílčí dodávky chemikálií. V tomto období jsme také připravili projekt pro financování společnosti.

12. května 2006

- byla založena a zapsána do OR společnost CHEM Logistic s.r.o.